Acto de firma: Colaboración Galicia Calidade - Acluxega

O día 20 de Abril, tivo lugar o acto de firma do Convenio de Colaboración entre a Marca de Calidade Galicia Calidade e Marca Calidade ACLUXEGA, co cal se pretende:

·         Facer patente un afianzamento da labor realizada ata o momento por parte de Acluxega, de cara a potenciación na calidade e fiabilidade da cadea de valor da xeotermia.

·         Xerar un empuxe e visibilidade do sector da xeotermia en Galicia, potenciando o seu emprego e sendo rescaldada por a Xunta de Galicia.


·         Permite tamén un recoñecemento e difusión da Marca de Calidade Acluxega, xerando así un referente de calidade xeotérmica no eido galego.
No hay comentarios:

Publicar un comentario